Chuyên tour outbound

Sẵn sàng hỗ trợ 24/7 miễn phí

Giá tốt - Chất lượng tốt

Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Tour đoàn riêng

Đoàn du lịch Thái Lan Lễ Quốc Khánh

Chuỗi hành trình du ngoạn Lễ Quốc khánh 2/9 là một chuỗi hành trình đặc biệt của nhà Vigotour. Chuỗi hành trình này không chỉ là khám phá một nước mà là khám phá nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau. Mở đầu cho sự thành công của chuỗi hành trình này là sự thành công của Đoàn du lịch Thái Lan (30/08 – 03/09/2023) với nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đẹp.

Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan